Sponsorët

Puna e Euromelanomës bëhet e mundur vetëm në sajë të suportimit të industries farmaceutike.

 

At a European level, we are sponsored by: