Lezionet Beninje

Fotot e mëposhtme përmbajnë përshkrime dhe imazhe të formave më të zakonshme të lezionit beninj të lëkurës. Këto lloje të lezioneve rrallë paraqesin ndonjë rrezik serioz për shëndetin, por ato ende duhet të monitorohen për të parë çdo rritje ose ndryshim të paparashikueshem.