Faktorët e rrezikut jo-melanoma

Më poshtë është një listë e faktorëve të rrezikut për pacientët me kancer të lëkurës jo melanoma:

 

 • Faktorët gjenetikë

 • Ekspozimi ndaj rrezeve X

 • Historia e infeksionit të papillomavirusit njerëzor

 • Historia e sëmundjeve inflamatore kronike të lëkurës

 • Ekspozimi ndaj kimikateve të caktuara (p.sh. katrani, vaji i parafinës, vaji i karburantit)

 • Ekspozimi ndaj arsenikut

 • Nxehtësia kronike ose ekspozimi në diell

 • Sëmundjet inflamatore kronike të lëkurës

 • Imunosupresioni

 • Fototipet e lëkurës I dhe II

 • Fotokimioterapia e mëparshme (PUVA) si trajtim mjekësor