Faktorët e rrezikut të melanomës

Më poshtë është një listë e faktorëve të rrezikut për pacientët me melanoma malinje:

 

 • Shumë neva melanocitare të zakonshme dhe/ose klinikisht atipike

 • Nevi të mëdha melanocitare kongjenitale

 • Historia e melanomës dhe kancerit të lëkurës jo-melanoma

 • Histori familjare e një numri të madh të nevi-ve melanocitare ose atipike dhe/ose melanomës

 • Djegie të rënda, të dhimbshme dhe me flluska nga dielli, veçanërisht në fëmijëri

 • Ekspozimi intensiv në diell

 • Pamundësia për t'u nxirë ose fototipet e lëkurës I dhe II

 • Flokë të kuq ose bjond, ngjyrë sysh të çelur, prirje për njolla

 • Imunosupresioni

 • Përdorimi i krevateve dhe llambave të diellit

 • Fotokimioterapia e mëparshme (PUVA) si trajtim mjekësor

 • Rritja e moshës