Njerëzit tanë

Kryetari Europian

 

Në nivel europian Euromelanoma kryesohet nga kryetari i saj i cili zgjidhet çdo 5 vjet, nga një trup përfaqësuesish të vendeve anëtare.

veronique marmol

2014-2019

Véronique del Marmol

(Belgium) 

 

veronique marmol

2009-2014

Véronique del Marmol

(Belgium) 

 

andreas katsambas

2005-2009

Andreas Katsambas

(Greece)

 

thomas maselis

2000-2005

Thomas Maselis

(Belgium)

 

Grupi mban mbledhje vjetore një ditë para Kongresit të Akademisë Europiane të Dermatologjisë dhe Venerologjise (EADV).

 

Country Chairs

Chair:

First Euromelanoma campaign