Gjërat që duhet të pyesni mjekun tuaj

Pavarësisht rezultatit të konsultimit me doktorin tuaj, është mjaft e rëndësishme që ju të mësoni sa më shumë rreth situatës në të cilën jeni. Sa më mirë e kuptoni diagnozën tuaj, aq më shumë do keni në kontroll situatën e patologjisë tuaj.

 

Pyetjet e mëposhtme mund të jenë të nëvojshme gjatë takimit tuaj.

 

  • Cila është diagnoza dhe implikimet e saj?

  • Nëqoftëse është i nevojshem trajtimi, cilat janë opsionet e mundshme?

  • Çfarë trajtimi rekomandon mjeku dhe pse?

  • Cilat janë mundësitë e një trajtimi të suksesshëm?

  • Nëqoftëse trajtimi del me sukses, sa mundësi ka rekurenca?

  • Sa shpesh duhet të kontrollohem?

  • Çfare ndjekje të mëtejshme duhet të bëj?

  • Duhet të ndryshoj mënyrën timë të jetesës? Dhe nëqoftëse po, çfarë duhet të ndryshoj?

  • Çfare lloj suporti psikologjik është i mundur?

 

Mbani mend, nuk ka asnjë problem nëqoftëse i kërkoni mjekut tuaj të përsërisë disa herë diçka që nuk e keni kuptuar, në mënyrë që ta kuptoni  drejt. Gjithashtu merrni në konsideratë të keni me vete një pjesëtar të familjes apo një mik me ju gjatë takimit me mjekun.

 

what to do 3