Våre kampanjer

Hvert år lanserer vi en ny kampanje som skal øke oppmerksomheten om hudkreft ute blant folk generelt.  Selv om hver av kampanjene har litt ulikt preg, er det sentrale budskapet det samme: hudkreft er noe som man kan se selv hvis man er oppmerksom, og tidlig diagnostisering gjør det mulig med vellykket behandling.

 

Vi jobber med utdeling av plakater og informasjonsbrosjyrer, holder pressekonferanser, arrangementer og screeninger.

 

Klikk på lenkene under for å se en oppsummering av våre siste kampanjer.