Hvem er i faresonen?

Hvem som helst kan utvikle hudkreft, uansett alder. Men det forekommer oftest hos personer over 50 år og hos personer som har vært mye utsatt for sol, men det kan også ramme personer med lavere risiko.

 

Du har høyere risiko for å utvikle hudkreft hvis du…:

 

  • Har lys hudtype og har lett for å bli solbrent
  • Har blitt solbrent i løpet av barndommen eller senere i livet
  • Tilbringer mye tid ute i sola (enten på jobb eller i fritiden)
  • Bruker solarium
  • Har mer enn 50 føflekker på kroppen totalt
  • Har andre i familien som har eller har hatt hudkreft
  • Er over 50 år
  • Har vært gjennom en organtransplantasjon 

 

I tillegg til de generelle faktorene som er angitt over, finnes det spesifikke risikofaktorer som gjelder de to hovedtypene hudkreft; melanom og ikke-melanom hudkreft.

 

Selv om du ikke er i risikogruppen for å utvikle hudkreft, er det viktig at du er klar over hva som er årsaken til kreftformen og symptomer. Valgene du tar tidlig i livet, vil påvirke risikoen for å utvikle kreft senere i livet. Hvis du er klar over hva som er risikofaktorene og symptomene, kan du beskytte deg bedre mot skadene, og også bidra til å oppdage hudkreft hos dine nærmeste.