Lær om hudkreft

Hudkreft er den vanligste formen for kreft. Vanligvis forårsakes hudkreft av mye eksponering for UV-stråling fra solen, som trenger inn i huden og skader den over tid.

 

Hudkreft utvikles ofte på hudområder som typisk ofte eksponeres for solen (UVA og UVB), som feks ansiktet, halsen, ryggen, armer og ben. Hudkreft er mest vanlig hos personer over 50 år, men kan ramme alle. 

 

Antall diagnostiserte pasienter øker for alle former for hudkreft, men det er annerkjent at ikke-melanom hudkreft fremdeles underrapporteres i offisielle statestikker og at man derfor ikke kjenner det faktiske antall tilfeller.

 

Hudkreft er en av de kreftformene som er enklest å behandle og hvor en stor andel av de som rammes blir helt friske. En utfordring er imidlertid at kjennskap til symptomene på hudkreft blandt befolkningen er mangelfull og dette medfører at mange kan gå glipp av en viktig tidlig diagnose. 

 

Hudkreft refererer til flere ulike tilstander, hver som kjennetegnes av ulike symptomer, behandligsalternativer og alvorlighet.

 

 

IKKE-MELANOM HUDKREFT MELANOM

Basalcellekreft
Den vanligste og minst farlige formen for hudkreft       

Den farligste formen for hudkreft

Plateepitelkreft
Den nest vanligste formen for hudkreft

 

Aktinisk keratose
Forstadie til hudkreft

 

Merkel cell carcinoma

A rare and aggressive form of skin cancer.