Hva bør du se etter?

Hudlesjoner er unormale forandringer som skjer på eller under overflaten av huden. Dette er vanligvis forbundet med aldring, men de kan oppstå i alle aldre. Lesjoner i huden er vanlig og som regel harmløse, men noen ganger kan de være faresignaler om noe mer alvorlig, blant annet hudkreft.

 

Heldigvis kan kreftlesjoner oppdages hvis man er på vakt, og dermed kan kreften effektivt behandles. Klikk på lenkene om basalkcellekarsinom, plateepitelkarsinom og aktinisk keratose og melanoma for å lese mer om de ulike formene for hudforandringer som en bør være oppmerksom på.

 

Generelt sett bør en være oppmerksom på flekker i huden som…:

 

  • Endrer farge, størrelse eller form
  • Skiller seg ut fra andre flekker i huden
  • Er asymmetriske eller har uklar avgrensning
  • Er større enn 6 mm i diameter
  • Føles ru eller flassende (noen ganger kan du merke en lesjon før den blir synlig)
  • Har ulike fargenyanser
  • Klør
  • Blør eller væsker
  • Har en glinsende overflate
  • Ser ut som et sår som ikke vil gro 

 

 

ABCDE-regelen

 

ABCDE-regelen kan hjelpe deg til huske symptomene på hudkreft.

A

Er føflekken Asymmetrisk?

 

B

 Har den uklar eller uregelmessig avgrensning (B av engelsk ”Borders”)?

C

Har den endret farge (C av engelsk ”Colour”)?

 

D

 Er den større enn 6 mm iDiameter (D)?

 

E

Har størrelsen, formen eller utviklingen Endret seg (E) over tid?

En som skiller seg ut (The ‘Ugly Duckling’ sign)

 

Alle føflekkene på kroppen bør være noenlunde like i form og farge. Hvis det oppstår en flekk som er annerledes i form enn de andre, er det grunn til å være på vakt. .