Ulike former for hudkreft

Det er fire hovedtyper lesjoner en skal være oppmerksom på når man undersøker noen for hudkreft.

 

 

Aktinisk keratose

Disse lesjonene kan være forstadier til kreft; i 10-15 % av tilfellene kan de utvikle seg til plateepitelkarsinom, og derfor bør de behandles. De forekommer oftest hos middelaldrende og eldre personer, og på de områdene av kroppen som utsettes mest for sol, som ansikt, hals, ører, hender og hodebunn. De viser seg som rødlige eller brune skjellete og ru hudflekker.

 

Basalcellekreft

Dette er den vanligste formen for hudkreft, men også den minst alvorlige. Den viser seg vanligvis som en forhøyet klump i huden med glinsende overflate. Det fremstår som et sår med skorpe på som ikke vil gro, og som vokser sakte. Hvis disse lesjonene forblir ubehandlet, kan de utvikle seg til større sår som går dypere i hudvevet.

 

Plateepitelkreft

Dette er den nest vanligste formen for hudkreft, og forekommer også på områder av huden som utsettes for mye sol, som ansikt og hodebunn. Den viser seg som forhøyet og ru hud som kan vokse raskt til et sår som væsker. Den kan spre seg raskt, særlig hvis den rammer lepper, ører, fingre eller tær, eller hos immunsvekkede pasienter. Her er kirurgisk fjerning av lesjonene helt essensielt.

 

Melanom

Dette er den sjeldneste formen for hudkreft, men også den mest alvorlige. Den kan ramme personer i alle aldre, til forskjell fra andre kreftformer, som er vanligst hos eldre mennesker. Et melanom kan ha veldig ulikt utseende; det kan se ut som en mørk pigmentflekk med uregelmessige kanter eller fargeforandring over tid. Men den kan også se ut som en hurtigvoksende rosa eller rød klump i huden. Den kan spre seg til indre organer, så her er umiddelbar behandling avgjørende.    

 

Merkel Cell Carcinoma

The lesion is asymptomatic, enlarges rapidly and is more frequent in immunosuppressed patients. 

In addition to these five main types of lesion, there are other, less common types of skin cancer.

 

I tillegg til disse fire hovedtypene av kreftlesjoner, finnes det andre mindre vanlige former for hudkreft.  Klikk her for å lese mer om dem.