UV-stråler og deres effekt på huden

uv index2812

Source: World Health Organisation

Vi skiller mellom tre ulike typer UV-stråler fra sola. Den aller farligste formen for UV-stråler, er den som kalles UV-C, og disse tas helt opp av ozonlaget rundt jorda. De to andre typene, UV-A og UV-B, påvirker huden og kroppen vår på ulike måter.

 

UV-A (400 – 315 nanometer)

 

UV-A-stråler fører ikke til solbrenthet. Tidligere var det slik at disse strålene ikke ble sett på som en årsak til hudkreft, men nyere forskning har vist at det er en forbindelse mellom UV-A og kreft.

 

De langbølgede UVA-strålene trenger dypere inn i hudlaget vårt, og gir oss en dypere solbrun farge. De skader bindevevet i disse dypereliggende hudlagene, og fører til tidlig aldring, rynker og svekket elastisitet i huden.

 

UV-B (315 – 280 nanometer)

 

Størstedelen av UVB-stråler som når frem til jordas atmosfære, stoppes av ozonlaget. Men etter hvert som dette laget er blitt tynnere, har en stadig større mengde UVB-stråler trengt gjennom og nådd frem til jorda.

 

De kortbølgede UVB-strålene trenger gjennom de øvre hudlagene, og skader DNA-et i huden og fører til at huden blir brunere i forsøk på å beskytte seg mot strålene. Et brunt pigment (melanin) dannes av melanocyttene (pigmentcellene) som ligger mellom hudlagene epidermis og dermis.  Pigmentet melanin legger seg deretter som et lag rundt keratinocyttene i overhuden. 

 

Hvis mengden UVB-stråler er for stor, blir huden solbrent og rød – dette er som et alarmsignal fra hudcellene. Etter skaden på huden har skjedd, gjør de samme hudcellene det de kan for å reparere skadene.

 

Jo oftere og sterkere huden blir solbrent, desto større blir risikoen for at huden ikke klarer å reparere skaden og at det oppstår mutasjoner i huden. På lang sikt kan dette føre til endringer i genmaterialet (DNA), til kroniske hudskader, forstadier til hudkreft og i siste instans til hudkreft.

 

UV-indeksen

 

UV-indeksen er en internasjonal standard som beskriver hvor sterke UV-strålingen fra solen er der folk befinner seg. Den beskriver så å si styrken på sola på et bestemt sted og tidspunkt. Skalaen går fra 1 til 11, og jo høyere tallet er, desto større risiko er det for hudskader fra sola.