Risikofaktorer for ikke-melanom hudkreft

Under finner du flere punkter med risikofaktorer for ikke-melanom hudkreft: 

 

 • Genetiske faktorer
 • Eksponering for røntgenstråler
 • Tidligere HPV-infeksjon (humant papillomavirus)
 • Tidligere kronisk inflammatorisk hudsykdom
 • Eksponering for noen kjemikalier (for eksempel tjære, parafin, dieselolje)
 • Eksponering for arsenikk
 • Langvarig varme- eller soleksponering
 • Kroniske betennelsestilstander i huden
 • Immunosuppresjon
 • Hud av fototype I & II
 • Tidligere fotokjemoterapi (PUVA) som medisinsk behandling