Rreth Euromelanomas

Qellimi i Euromelanomes eshte te promovoje dhe shperndaje informacion mbi parandalimin e kancerit te lekures, diagnozes se hershme dhe trajtimit. Ne drejtohemi nga nje rrjet dermatologesh Europiane te cilet zemergjeresisht i dedikojne kohen e tyre kesaj kauze.

 

Aktivitetet tona jane fokusuar qe te arrijne te kene vemendjen e tre aktoreve kryesore: publikut te gjere, komunitetit shkencor dhe politikberesve Europiane dhe Kombetare.

 

Per publikun: nepermjet websit-it te Euromelanomes (i cili eshte vizituar prej me shume se 1 milion vete) dhe nje fushate ndergjegjesimi publiku vjetore, ne promovojme njohurite e pergjithshme mbi kancerin e lekures, parandalimin, zbulimin e hershem dhe trajtimin e tij. Keto aktivitete arrijne kulmin e tyre ne nje screening publik gjate nje dite te vetme te quajtur “Euromelanoma Screening Day”. Rreth 450.000 vete kane perfituar ekzaminim falas te lekures gjate kesaj dite.

 

Per dermatologet dhe komunitetin me te gjere mjekesor, ne menyre te rregullt ne ndajme njohuri, praktika me te mira nepermjet publikimeve shkencore ne menyre qe te permiresojme kujdesin ndaj pacienteve me kancer te lekures.

 

Per qeverisjen, ne organizojme evente speciale ne menyre qe trajtimi i kancerit te lekures te njihet dhe mbeshtetet nga sistemi shendetsor dhe politikat perkatese.

 

Qe prej dites se themelimit ne 1999 nga gjashte dermatologe (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert, dhe  K. de Boulle) Euromelanoma eshte perhapur ne menyre te shpejte ne kontinent dhe sot eshte aktive ne 33 vende.

 

Disclaimer: only websites that include euromelanoma.org are official Euromelanoma websites. 

 

Euromelanoma takes no responsibility for Euromelanoma internet domain extensions that do not include the ‘.org’ suffix.