Ju nuk mund të ndikoni në faktorët e përcaktuar gjenetikisht të rrezikut tuaj për melanome, të tilla si të keni një lekure me ngjyre te hapur, nevuse  të shumtë ose një histori familjare të melanomës. Sidoqoftë, rreziku i zhvillimit të melanomës mund të zvogëlohet ndjeshëm duke ndjekur këto rregulla themelore.

 

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic