Pitanja koja bi trebalo postaviti ljekaru

Kakav god da je ishod Vaše konsultacije sa ljekarom, važno je da iz te situacije naučite što je više moguće. Ukoliko bolje razumijete svoju dijagnozu, imaćete bolju kontrolu nad situacijom.

 

Sledeća pitanja bi bilo korisno postaviti tokom pregleda:

 

  • Koja je Vaša dijagnoza i koje su posljedice?

  • Ukoliko je potreban tretman, koje su terapijske opcije?

  • Koju terapiju i zbog čega preporučuje Vaš ljekar?

  • Kakve su šanse za uspješno liječenje?

  • Ukoliko je liječenje uspiješno, kakva je šansa da će se problem vratiti?

  • Koliko su često potrebni kontrolni pregledi?

  • Koji tip praćenja je potreban?

  • Da li su potrebne neke promjene u ponašanju i načinu života?  Ukoliko jesu, koje su to promjene?

  • Koja vrsta psihološke podrške je potrebna?

 

Zapamtite, uvijek je dobro zamoliti ljekara da ponovi ili pojasni nešto što je rekao da biste to bolje razumijeli. Takođe, razmislite da povedete člana porodice ili prijatelja na pregled.

 

what to do 3