Faktori rizika za nemelanomske karcinome kože

Ispod se nalazi lista faktora rizika za razvoj ne-melanomskog karcinoma kože:

 

 • Genetski faktori

 • Izlaganje X-zracima

 • Infekcija humanim papilomavirusima

 • Hronične inflamatorne bolesti kože

 • Izloženost hemijskim agensima (katran, parafinsko ulje, lož ulje)

 • Izloženost arsenu

 • Hronična izloženost toploti ili suncu

 • Hronične inflamatorne bolesti kože

 • Immunosupresija

 • Fototip kože I i II

 • Prethodna fotohemoterapija(PUVA)