Mladeži - nevusi

Izaberite drugu lekciju

Mladeži (nevusi) mogu da izgledaju veoma različito.

 

Mladeži

 

Mladeži mogu biti ravni ili uzdignuti, boja im varira od ružičaste do tamno braon i crne, a prečnik od nekoliko mm do nekoliko cm. Rijetko se javljaju nakon 50-te godine života.

Većina mladeža je bezopasna, ali određene tipove mladeža je potrebno pratiti da bi se primetili znaci melanoma. Manje od 30% melanoma se javlja na mladežu, i to spontano.

 

atypical neavus 80

 

Atipični mladeži

 

Atipičan ili displastičan nevus je mladež čiji se izgled razlikuje od ostalih. Zbog sličnosti sa melanomom važno je da svaki atipični mladež pregleda dermatolog da bi se uvjerio da je benigan. ABCD pravilo melanoma može biti od koristi pri odluci da se potraži savjet dermatologa:

 

  • Da li je promjena asimetrična?

  • Da li ima nejasne ili izreckane granice (engl. Border)?

  • Da li mijenja boju (engl. Colour)?

  • Da li je prečnik (engl. Diameter) veći od 6mm?

  • Da li se tokom vremena mijenja veličina, oblik, boja ili ponašanje (engl. Evolution)?

 

Osobe sa brojnim atipičnim nevusima imaju znatno veći rizik za razvoj melanoma, tako da je potrebno da odlaze na preglede kod dermatologa u redovnim vremenskim intervalima.

 

Galerija

 

Dermalni mladeži

 

Dermalni mladeži variraju u veličini od minimalno uzdignutih do veoma okruglih. Mogu imati različitu boju, od ružičaste do svijetlo i tamno braon. Dermalni mladeži su benigne melanocitne lezije kod kojih rijetko postoji rizik od razvoja melanoma.

 

Galerija