Karcinom Merkelovih ćelija

Izaberite neku drugu vrstu raka

Karcinom Merkelovih ćelija je rijedak, agresivan oblik raka kože. U Evropi je prijavljena stopa incidencije 0,59 na 100 000 i to je rak koji se uglavnom dijagnostikuje nakon 50. godine. Lezija je asimptomatska, brzo se povećava i češća je kod imunosupresivnih pacijenata. Ovaj tumor može biti izazvan poliomavirusom ili izlaganjem UV zračenju.

 

merkel 01
diagnosis icon 1

 

Izgled i dijagnoza

 

Karcinom Merkel ćelija obično izgleda crveno ili ljubičasto. Za postavljanje histopatološke dijagnoze potrebna je biopsija. Kada se potvrdi dijagnoza MCC, mora se ispitati prisustvo limfogenih i udaljenih metastaza. 

 

MCC-ovi su klasifikovani u 4 različite faze:

 

  • Faza 0 (in situ);

  • I stadijum (lokalna bolest, primarna lezija <2 cm);

  • stadijum II (lokalizovana primarna lezija bolesti <2 cm);

  • III stadijum (nodalne metastaze)

  •  stadijum IV (udaljene metastaze).

 

appear icon

 

Lokacije

 

Karcinom ćelija Merkel se nalazi na dijelu tijela izloženom UV zračenju, uglavnom na glavi (40 %), nakon čega slijede udovi (gornji i donji ekstremiteti,23 %i 15 %), ali svi djelovi tijela mogu biti zahvaćeni.

 

prognosis icon

 

Evolucija-Prognoza

 

 

Karcinom Merkelovih ćelija treba rano otkriti. Integritet imunog sistema je presudan u razvoju MCC-a. Pokazalo se da osobe sa oslabljenim imunitetom imaju i povećanu incidenciju i lošiju prognozu liječenja.

 

Liječenje pacijenata sa MCC zavisi od stadijuma bolesti, zahvaćenosti limfnih čvorova i specifičnih komorbiditeta. Važno je da o svakoj intervenciji treba razgovarati sa multidisciplinarnim odborom za tumore. Operacija sa lokalnim marginama (1-2 cm) se preporučuje da bi se izbjegao recidiv i ograničen je za pacijente sa lokalnom bolešću. Radioterapija se može koristiti za konačan vid terapije ili zamjenu operacije i smanjenje vjerovatnoće ponovne pojave takođe i za poboljšanje ukupnog preživljavanja. Hemioterapija se može koristiti, ali su novi imunoterapijski agensi poželjnija opcija u odnosu na hemioterapiju.

 

Galerija