Nemůžete ovlivnit geneticky podmíněné rizikové faktory melanomu, jako je světlá pleť, mnoho mateřských znamének nebo rodinná anamnéza melanomu. Riziko vzniku melanomu však lze výrazně snížit dodržováním těchto základních pravidel.

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic