O Euromelanoma

Euromelanoma šíří a sdílí informace o prevenci kožních nádorů, jejich včasné diagnostice a léčbě. Je vedena evropskými dermatology, kteří se vzdali svého volného času, aby participovali na tomto projektu.

 

Naše aktivity jsou zaměřeny na tři základní formální oblasti: na veřejnost, na vědeckou komunitu a na evropské a národní politiky.

 

Veřejnost oslovujeme přes webové stránky Euromelanomu (navštívilo je již více než jeden milion lidí) a každoroční kampaň. Šíříme tak povědomí o kožních nádorech, jejich prevenci, včasné diagnostice a léčbě. Každým rokem tato činnost vrcholí během Evropského dne proti melanomu (Euromelanoma Screening Day). Tento den je zdarma vyšetřena kůže více než 450 000 lidí.

 

S dermatology a širokou zdravotnickou základnou sdílíme znalosti, vědomosti a nejnovější vědecké publikace, abychom zlepšili péči o pacienty s kožními nádory.

 

Pro vládní garnitury pořádáme speciální akce, na kterých se staráme o to, aby byla léčba kožních nádorů plně uznána a podpořena zdravotnickými systémy a vládními politikami.

 

Od roku 1999, kdy byla Euromelanoma založena šesti belgickými dermatology (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert a K. de Boulle), se Euromelanoma rychle rozšířila po celém evropském kontinentu a nyní zahrnuje 33 participujících zemí.

 

Odvolání: Oficiálními webovými stránkami Euromelanoma jsou pouze webové stránky euromelanoma.org a euromelanoma.eu. Euromelanoma nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky, které neobsahují příponu org nebo eu.