UV záření a jeho účinky

uvindex cz

Source: World Health Organisation

Existují tři hlavní typy UV slunečního záření. Nejnebezpečnější je UVC záření, které je kompletně absorbováno ozonovou vrstvou. Zbývající dva typy, UVA a UVB záření, mají rozdílné účinky.

 

UV-A (400 – 315 nm)

 

UVA záření nepůsobí spálení kůže. Pro tuto schopnost nebylo v minulosti považováno za potenciální rizikový faktor kožních nádorů. Nicméně nový výzkum jasně prokázal vzájemnou souvislost mezi kožními nádory a UVA zářením.

 

UVA záření s dlouhou vlnovou délkou proniká hlouběji do kůže. UVA záření poškozuje pojivovou tkáň hlubších vrstev kůže, což vede k předčasnému stárnutí se vznikem vrásčité, ochablé kůže.

 

UV-B (315 – 280 nm)

 

Většina UVB záření, které pronikne do zemské atmosféry, je zachyceno ozónovou vrstvou. Avšak ztenčení této vrstvy vede ke zvýšenému dopadu UVB záření na zemský povrch.

 

UVB záření s krátkou vlnovou délkou proniká do vrchních vrstev kůže, poškozuje DNA buňky a navozuje opálení. Toto opálení se snaží, většinou bezúspěšně, ochránit kůži samo o sobě.

 

Hnědý pigment (melanin) je produkován v melanocytech (pigmentových buňkách), které jsou lokalizovány na rozhraní epidermis a dermis. Pigment melanin je pak předán do keratinocytů, jež jsou základní stavební jednotkou epidermis

 

UV Index

 

UV index je mezinárodní, vědecké měření úrovně ultrafialového záření ze slunce. Používá se k popisu síly slunce v určitém místě a čase. Index má rozsah 1 až 11 – čím vyšší úroveň, tím větší riziko poškození kůže.