Euromelanoma.eu

EUROMELANOMA

 

Euromelanoma šíří a sdílí informace o prevenci kožních nádorů, jejich včasné diagnostice a léčbě. Je vedena evropskými dermatology, kteří se vzdali svého volného času, aby participovali na tomto projektu.

 

PŘIVÍTÁNÍ

 

Vítejte na stránce Evropského dne melanomu "Euromelanoma".
 

Již Hippocrates před mnoha sty lety kladl důraz na předcházení nemocem před jejich léčením.
 
Evropský den melanomu má stejný cíl
: jedná se o celoevropskou kampaň prevence kožních nádorů, při které se předávají informace o předcházení, včasné diagnostice a léčbě kožních nádorů. Zároveň probíhá celonárodní skríning rizikových pigmentových znamének a dalších kožních útvarů. Tato kampaň byla zahájena původně v Belgii v roce 1999, od roku 2000 se připojily i další evropské země.
 
Česká republika se účastní Evropského dne melanomu od roku 2001. Za uplynulých 21 let bylo vyšetřeno více než 80.000 osob a vysloveno podezření na nejzhoubnější nádor - maligní melanom v 600 případech, z toho se ve 180  nich podezření potvrdilo dalším histologickým vyšetřením. Včasným odstraněním tohoto nádoru se tak pravděpodobně podařilo vyléčit nejméně 150 pacientů.
 
Do Evropského dne melanomu se každoročně zapojuje na 100 kožních lékařů z celé České republiky. Jeden den v květnu nabízejí dermatologové vyšetřování pigmentových znamének bezplatně, ve svých ordinacích. V České republice se na organizaci podílí Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP.
 
Seznam kožních lékařů, kteří se každoročně účastní Evropského dne melanomu a věnují se problematice kožních nádorů, můžete nalézt na stránkách https://www.denmelanomu.cz/, kde se také na konkrétní vyšetření můžete elektronicky zaregistrovat.
 
Na těchto stránkách naleznete dále informace o ochraně před ultrafialovým zářením, rizikových faktorech, které se podílejí na vzniku kožních nádorů, můžete také zjistit, zda mezi tyto rizikové skupiny patříte. Stránky Vám zodpoví i nejběžnější otázky a mýty týkající se opalování na slunci a v soláriích.
Doufáme, že Vaše lepší informovanost povede k poklesu počtu kožních zhoubných nádorů. Ty jsou totiž relativně snadně zjistitelné a léčitelné - ale pouze tehdy, objeví-li se včas. Až 2/3 kožních nádorů se dá předcházet omezením sluneční expozice a správnou a účinnou ochranou.

 

Prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D, koordinátorka Evropského dne melanomu v České republice

 

Související videa

Asi to nebude nic závažného

 

Krátké video o potřebě kontroly podezřelých znamének. Ano, asi to nebude nic závažného, ale vždy je nejlepší, aby projevy vyšetřil lékař nebo dermatolog.

 

Vyšetření velkého melanomu ve dvou minutách

 

Toto video vám ukáže, jak rozpoznat toto potenciálně smrtelné onemocnění ve třech jednoduchých krocích.

 

 

Předchozí ročníky kampaní

 

EUROMELANOMA je oficiální kampaň pro prevenci rakoviny kůže od EADO.