Dermatofibroma

Vyber jiný nezhoubný kožní útvar

Dermatofibromy jsou benigní vazivové projevy, které vypadají jako tuhá, vkleslá nebo vyvýšená ložiska s velikostí od několika mm do několika cm. Obyčejně mají nahnědlou barvu, příležitostně mohou být také růžové.


Dermatofibromy nejčastěji nacházíme v dolních partiích lidského těla, ale mohou se vyskytovat kdekoli.


Nejčastěji bývají zaměněny za cysty nebo pigmentové névy. Dermatofibromy můžeme odlišit hmatem, jde o tuhá ložiska.

dermatofib s

Galerie