Prevence rakoviny kůže

Kožní nádory jsou nádory, kterým se lze nejsnadněji vyhnout. Jelikož jsou kožní nádry viditelné, mohou být časně diagnostikovány a hlavní rizikový faktor jejich vzniku, UV záření, může být účinně sníženo správným chováním na slunci.

 

Nošení fotoprotektivních oděvů, vyhýbání se pobytu na slunci mezi 11.-15. hodinou v létě (kdy dosahuje UV záření svého maxima), vyhledávání stínu a pravidelná aplikace sunscreenů na kůži jsou nejdůležitějšími formami ochrany před UV zářením.

 

Jedinci s modrýma očima, s ryšavými nebo blond vlasy a světlou kůží se snadno spálí při pobytu na slunci, pigmentují velmi neochotně a po sluneční expozici se na jejich kůži vyskytují pihy. Tito jedinci jsou ve zvýšeném riziku rozvoje kožních nádorů.  
 
Zvláštní pozornost by měla být věnována fotoprotekci dětí, které bychom měli chránit před nadměrnou expozicí slunečního záření v dětství. Tato nadměrná expozici v dětsví je pak rizikovým faktorem rozvoje kožních nádorů.

 

Primární prevence zahrnuje zabránění rozvoje kožního nádoru ještě před vlastním objevením se na kůži. Primární prevence především zahrnuje snížení expozice UV záření.

 

 

Existují různé druhy sluneční expozice:

 

    1. vedlejší sluneční expozice – expozice slunečnímu záření během rutinních denních aktivit
    2. expozice slunečnímu záření na dovolené – kdy si jednici užívají pobyt na slunci během pobytu venku
    3. expozice slunečnímu záření bělehm pracovní doby – u osob pracující venku (farmáři, rybáři, pobřežní hlídka, poštáci atd.)
    4. úmyslná expozice slunečnímu záření – trávení času na slunci s cílem opálit si kůži

 

Sekundární prevence zahrnuje včasné odhalení kožních nádorů v jejich nejčasnějších stadiích, aby mohly být úspěšně léčeny. To zahrnuje pravidelné samovyšetřování kůže, znalosti rizikových faktorů vzniku kožních nádorů a pravidelné návštěvy u dermatologa.