Rizikové faktory nemelanomových kožních nádorů

Níže jsou uvedeny rizikové faktory nemelanomových kožních nádorů:

 

 • genetické vlivy

 • vystavení vlivu RTG záření

 • infekce lidskými papilomaviry (HPV) v anamnéze

 • chronické zánětlivé kožní onemocnění v anamnéze

 • vystavení vlivu chemikáliím (např. dehet, asfalt, topné oleje)

 • vystavení vlivu arzénu

 • chronická expozice slunečnímu záření a teplu

 • chronické zánětlivé kožní onemocnění

 • imunosuprese

 • kožní fototyp I a II

 • předchozí léčba fotochemoterapií (PUVA)