Karcinom z Merkelových buněk

Vyber jiný typ rakoviny

Karcinom z Merkelových buněk je vzácným a agresivním kožním nádorem. V Evropě je jeho incidence 0.59 na 100 000 a je diagnostikován u jedinců starších 50 let věku. projevy jsou bez příznaků, velmi rychle rostou a vyskytují se častěji u imunosuprimovaných jedinců. Tento typ kožního nádorů může být indukován polyomavirusy nebo UV zářením.

 

merkel 01
diagnosis icon 1

 

Klinický vzhled a diagnostika

 

Karcinom z Merkelových buněk je nejčastěji červené nebo nafialovělé barvy. Ke stanovení diagnózy je nutná biopsie s histologickým vyšetřením. Pokud je jednou stanovena diagnóza karcinomu z Merkelových buněk, pak je nutno vyloučit metastázy v lymfatických uzlinách a vzdálené orgánové metastázy.

 

Karcinom z Merkelových buněk je dělen do čtyř stadií: stadium 0 (in situ), stadium I (lokalizované onemocnění, velikost primárního projevu je menší než 2 cm), stadium II (lokalizované onemocnění, velikost primárního projevu je větší než 2 cm), stadium III (přítomnost uzlinových metastáz), stadium IV (přítomnost orgánových metastáz). 

 

appear icon

 

Výskyt

 

Karcinom z Merkelových buněk se vyskytuje na kůži vystavené slunečnímu záření, zejména na hlavě (40%), na končetinách (horních nebo dolních končetinách, 23% resp. 15%), ale může se vyskytovat kdekoli na kůži.

 

prognosis icon

 

Vývoj v čase/evoluce a prognóza

 

Karcinom z Merkelových buněk by měl být diagnostikován časně. Plně funkční imunitní systém jedince je důležitým faktorem v rozvoji karcinomu z Merkelových buněk. Imunosuprimovaní jedinci mají zvýšenou incidenci a horší prognózu tohoto nádoru.

 

Léčba karcinomu z Merkelových buněk závisí na stadiu onemocnění a přítomnosti uzlinových metastáz a dalších specifických  komorbiditách. Každý případ by měl být probrán multidisciplinárním týmem. Chirurgická excise s lemem 1-2 cm je základní léčebnu možností k zabránění rekurence nádoru. Využít se může také radioterapie ke snížení rizika rekurence nádoru a ke zlepšení přežití pacientů. Dále může být v léče použita chemoterapie. Dnes jsou také k dispozici nová léčiva (immune checkpoint inhibitors), kterým se dnes dává přednost před použitím chemoterapie.

 

Galerie