CHRÁŇTE SVOJU POKOŽKU

Rizikové faktory melanómu nemožno ovplyvniť genetickými predispozíciami, ako sú napríklad svetlá pleť, materské znamienka alebo rodinná anamnéza melanómu. Riziko vzniku melanómu však možno výrazne znížiť dodržiavaním týchto základných pravidiel.

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic