NAUČTE SA O RAKOVINE KOŽE

Rakovina kože patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce rakoviny na svete. Zvyčajne je spôsobená nadmerným alebo nechráneným vystavením kože slnečnému UV žiareniu, ktoré časom preniká a poškodzuje pokožku.

 

Rakovinové lézie sa objavujú najviac na miestach, ktoré sú vystavované slnku (UVA a UVB), ako sú tvár, krk, chrbát alebo spodné končatiny. Najčastejšie sa vyskytuje u ľudí vo veku nad 50 rokov, ale postihnúť môžu kohokoľvek.

 

Miera diagnostikovania všetkých foriem rakoviny kože sa neustále zvyšuje, avšak je známe,  že nemelanómové formy rakoviny kože sú v oficiálnych štatistikách stále nedostatočne hlásené, čo skresľuje skutočný rozsah jej prevalencie.

 

Rakovina kože je jednou z najlepšie liečiteľných foriem rakoviny, s vysokou mierou zotavenia. Verejné povedomie o príznakoch rakoviny kože je však v súčasnosti nízke, čo znamená, že príležitosti na životne dôležité včasné odhalenie môžu byť ľahko premeškané.

 

„Rakovina kože“ sa vzťahuje na niekoľko rôznych foriem stavu, z ktorých každá má iné príznaky, liečbu a závažnosť.

 

 

 

NEMELANÓMOVÉ RAKOVINY KOŽE (NMSC) MELANÓM (MSC)

Bazocelulárny karcinóm

Najbežnejšia a najmenej nebezpečná forma rakoviny kože.           

Najnebezpečnejšia forma rakoviny kože.

Spinocelulárny karcinóm

Druhá najbežnejšia forma rakoviny kože.

 

Aktinická keratóza

Predrakovinové lézie.

 

Karcinóm z Merkelových buniek

Zriedkavá a agresívna forma rakoviny kože.