Nemelanómové rizikové faktory

Nižšie je uvedený zoznam rizikových faktorov pre pacientov s nemelanómovou rakovinou kože:

 

 • Genetické faktory

 • Vystavovanie sa röntgenovému žiareniu

 • V minulosti bola diagnostikovaná infekcia ľudským papilomavírusom

 • Prekonané chronické zápalové ochorenia kože 

 • Vystavenie sa určitým chemikáliám (napr. dechtu, smolnému parafínovému oleju, vykurovaciemu oleju)

 • Vystavenie sa arzénu

 • Chronické vystavovanie sa teplu alebo slnku

 • Chronické zápalové ochorenia kože

 • Imunosupresia

 • Fototyp kože I a II

 • Predchádzajúca fotochemoterapia (PUVA) ako medikamentózna liečba