Euromelanoma.eu

O EUROMELANOME

 

Iniciatíva Euromelanoma vznikla za účelom propagácie a zdieľania informácií o prevencii rakoviny kože, jej včasnej diagnózy a liečbe. Skupinu Euromelanoma založili zástupcovia dermatológov z viaceerých krajín Európy, aby sa spolupodieľali na tomto projekte. 

 

 

 

 

DOMOV


Vitajte na edukačnej stránke iniciatívy "Euromelanoma" - Európského dňa melanómu! 

 

V máji si každoročne pripomíname Európsky deň melanómu, do ktorého sa od roku 2000 aktívne zapája aj Slovensko pod záštitou Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Cieľom kampane je poukázať na dôležitosť prevencie a včasného vyšetrenia materských znamienok a iných kožných problémov a tým zabezpečiť možnosť včasnej liečby. 

Kampaň podnietila  európska medzinárodná sieť a iniciatíva dermatológov Euromelanoma, ktorí sa venujú nádorovým ochoreniam kože. Založilo ju v roku  1999 šesť kožných lekárov z Belgicka a v súčasnosti je členmi 39 európskych krajín a Kanada. Na Slovensku organizuje EDM Slovenská  dermatovenerologická spoločnosť (www.sdvs.sk), ktorá združuje všetkých dermatovenerológov na Slovensku. Prezidentom SDVS je Doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Cieľom Euromelanoma je prinášať informácie o prevencii, včasnej diagnostike a liečbe kožných nádorov pre tri kľúčové cieľové skupiny:

- laikov, odbornú verejnosť a médiá

- inštitúcie ako ministerstvá či parlamenty jednotlivých krajín

 

Melanóm kože je 19. najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou u mužov a žien a tendencia zhubných nádorov kože z roka na rok rastie. V roku 2018 bolo diagnostikovaných takmer 300 000 nových prípadov. Je preto našou úlohou, nielen lekárov a dermatoonkológov bojovať proti tomuto tredu, ale zapojiť verejnosť, aby zodpovedne pristupovala k svojmu zdraviu a aj vďaka tejto kampane si uvedomila dôležitosť prevencie pred rizikom vzniku rakoviny kože.

 

MUDr. Zuzana Murárová, PhD., delegát Euromelanoma Day pre Slovensko

Súvisiace videá

Asi to nič nie je

 

Krátke edukatívne video od Euromelanómu o potrebe kontroly podozrivých krtkov. Áno, "asi to nič nie je", ale kontrola u lekára alebo dermatológa je vždy veľmi dôležitá.

 

Skontrolujte podozrivé melanómy za 2 minúty

 

Toto video vám ukáže, ako rozpoznať túto potenciálne smrteľnú chorobu v troch jednoduchých krokoch.

 

 

Naše posledné kampane

 

EUROMELANOMA je oficiálna kampaň na prevenciu rakoviny kože v spolupráci s EADO.