PREDCHÁDZAJTE RAKOVINE KOŽE

Rakovina kože je jednou z najľahších rakovín, ktorým sa dá vyhnúť. Pretože je možné vidieť rakovinu kože, možno ju odhaliť včas a hlavný rizikový faktor, vystavevie sa UV žiareniu, možno znížiť zmenami v správaní sa na slnku.

 

Nosenie ochranného odevu, vyhýbanie sa priamemu slnečnému žiareniu medzi 11:00 a 15:00 počas leta (keď je UV žiarenie na vrchole), vyhľadávanie tieňa a pravidelné používanie opaľovacích krémov sú hlavnými odporúčanými prostriedkami ochrany pred UV žiarením.

 

.Ľudia s modrými očami, červenými alebo blond vlasmi, svetlou pleťou, ktorí sa ľahko spáli, ťažko sa opaľujú a majú pehy na slnku, sú najviac ohrození rakovinou kože.

 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane detí, pretože nadmerné vystavovanie sa slnku v detstve zvyšuje celoživotné riziko rakoviny kože.

 

Primárna prevencia spočíva v inhibícii rozvoja ochorenia skôr, ako k nemu dôjde, a spočíva najmä v obmedzení množstva vystavenia UV žiareniu.

 

Existujú rôzne typy slnečného žiarenia:

 

  1. Náhodné vystavenie slnku – čas strávený vonku počas slnečných dní počas bežných denných aktivít.

  2. Rekreačné slnenie – čas strávený užívaním si rekreačných alebo športových aktivít vonku na slnku.

  3. Pracovné slnečné žiarenie – čas strávený ľuďmi pracujúcimi vonku (farmár, rybár, plavčík, poštové alebo údržbárske práce atď.).

  4. Zámerné vystavovanie sa slnku – čas strávený vonku so zámerným cieľom opáliť sa.

 

Sekundárna prevencia zahŕňa odhalenie rakoviny kože v jej najskorších štádiách, aby ju bolo možné úspešne liečiť. To znamená robiť si pravidelné samovyšetrenia, poznať svoje rizikové faktory a pravidelne navštevovať svojho dermatológa na kožnú prehliadku.