SPONZORI

Práca Euromelanómu je možná len vďaka láskavej podpore zdravotníckeho priemyslu.

 

Na európskej úrovni nás sponzorujú: