Dermatofibróm

Select another type of benign lesion:

Dermatofibrómy sú benígne, fibrózne lézie, ktoré sa prejavujú ako pevné, potlačené alebo vyvýšené, s veľkosťou od niekoľko milimetrov až do niekoľkých centimetrov v priemere. Zvyčajne sú hnedé, ale občas sa môžu javiť ako ružové.

 

Dermatofibrómy sa najčastejšie nachádzajú v dolných častiach tela dospelého človeka, hoci sa môžu vyskytnúť kdekoľvek.

 

Často sú nesprávne diagnostikované ako cysty alebo melanocytárne névy. Dermatofibrómy môžu byť identifikované privretím okrajov lézie medzi dvoma prstami a pozorovaním priehlbiny alebo jamky v strede a nahmataním hmatateľného uzlíka.

 

dermatofib s

Galéria