Karcinóm z Merkelových buniek

Select another type of skin cancer:

Karcinóm z Merkelových buniek je zriedkavá, agresívna forma rakoviny kože.            V Európe je hlásená incidencia 0,59 na 100 000 ľudí. Ide o rakovinu diagnostikovanú najmä po 50. roku života. Lézia je asymptomatická, rýchlo sa zväčšuje a je častejšia u pacientov s oslabenou imunitou. Tento nádor môže byť vyvolaný polyomavírusom alebo vystavením UV žiareniu.

 

merkel 01
diagnosis icon 1

 

Vzhľad a diagnóza

 

Karcinóm z Merkelových buniek sa bežne javí ako červeno alebo fialovo sfarbený. Na stanovenie histopatologickej diagnózy je potrebná biopsia. Po potvrdení diagnózy MCC sa musí vyšetriť aj prítomnosť lymfogénnych a vzdialených metastáz.

 

MCC sú klasifikované v 4 rôznych štádiách: Štádium 0 (in situ); Štádium I (lokalizované ochorenie, primárna lézia <2 cm); štádium II (primárna lézia lokalizovanej choroby <2 cm); štádium III (uzlové metastázy) a štádium IV (vzdialené metastázy).

appear icon

 

Location

 

Karcinóm z Merkelových buniek sa nachádza na časti tela, ktorá je často vystavovaná UV žiareniu, najmä na hlave (40 %), končatinách (horné 23% a dolné končatiny 15 %). Postihnuté môžu byť však všetky časti tela.

 

prognosis icon

 

Evolution-Prognosis

 

Karcinóm z Merkelových buniek je potrebné odhaliť včas. Pri vývoji MCC je rozhodujúca integrita imunitného systému. Ukázalo sa, že imunosuprimovaní jedinci majú zvýšený výskyt a horšiu prognózu liečby.

 

Liečba pacientov s MCC závisí od štádia ochorenia pri prejave, postihnutia lymfatických uzlín a špecifických komorbidít. Dôležité je, že každý zásah by sa mal prediskutovať s multidisciplinárnym výborom pre nádory. Operácia s lokálnymi okrajmi (1-2 cm) sa odporúča, aby sa zabránilo recidíve a je preferovanou liečbou u pacientov s lokálnym ochorením. Rádioterapia sa môže použiť na dokončenie alebo nahradenie chirurgického zákroku a zníženie pravdepodobnosti recidívy a na zlepšenie celkového prežitia. Odporúčaná je liečba chemoterapiou, ale nové imunoterapeutické látky (inhibítory kontrolných bodov imunity) sú preferovanými možnosťami pred chemoterapiou.

 

Galéria