Rizikové faktory melanómu podmienené genetikou nemožno ovplyvniť , ako sú napríklad svetlá pleť, početné materské znamienka či rodinná anamnéza melanómu. Riziko vzniku melanómu však možno výrazne znížiť dodržiavaním týchto základných pravidiel.

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic