დაიცავით თქვენი კანი

თქვენ ვერ შეეცვლით მელანომის გენეტიკურ ფაქტორებს, ისეთებს როგორიცაა ღია  ფერის კანი, მრავლობითი ხალი ან მელანომის ოჯახური ანამნეზი, თუმცა მისი განვითარების რისკი შესაძლებელია მკვეთრად შემცირდეს შემდეგი წესების დაცვით

 

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic