ჰემანგიომა

Select another type of benign lesion:

ჰემანგიომა კეთილთვისებიანი სისხლძარღვოვანი დაზიანებ, რომელიც ვიზუალურად შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახის, დაწყებული ლაქიდან, დამთავრებული კვანძით. მათი ფერი მერყეობს ღია წითელიდან მუქ იისფრამდე. ისინი ყველაზე ხშირად ახალშობილებში გვხვდება.

 

ჰემანგიომები ხასიათდებიან გარკვეული თავისებურებებით, სწრაფი ზრდა სიცოცხლის პირველთვეებში, ხოლო ბავშვის ზრდასთან ერთად ხდება მისი ზომაში შემცირება ან სრული გაქრობა.