იცოდეთ თქვენი კანის ტიპი

კანის ტიპი განისაზღვრება ისეთი მახასიათებლებით, როგორიცაა თმის, თვალის და   კანის ფერი, მზისადმი მგრძნოებელობის მიხედვით და სხვა.

 

კანი  კლასიფიცირდება ოთხ ტიპად

 

espalda 01ld

ტიპი 1:

 

 • ღია ფერის კანის, ჭორფლით
 • ღია ან წითური თმები
 • ლურჯი ან მწვანე ფერის თვალები
 • კანი, რომელიც ძალიან მგრძნობიარეა მზეზე ყოფნისას, იწვება მზეზე და ვერ იღებს რუჯს
 • რუჯის მიღების მიზნით იყენებენ ავტორუჯს
espalda 02ld

ტიპი 2:

 

 • ღია ფერის კანი, მაგრამ უფრო მუქი, ვიდრე პირველი ტიპი
 • ქერა, მუქი ქერა თმის ფერი
 • ლურჯი თვალები
 • კანი მგრძნობიარეა მზეზე, ძნელად იღებს რუჯს და მიდრეკილია მზის დამწვრობისაკენ
espalda 03ld

ტიპი 3:

 

 • უმნიშვნელოდ მუქი კანის ფერი
 • მუქი ქერა ან წაბლისფერი თმის ფერი
 • სხვადასხვა ფერის თვალები
 • კანი მცირედ მგრძნობიარეა მზეზე, ადვილად და სწრაფად იღებს რუჯს, რომელიც მიყვება დიდხანს.
espalda 04ld

ტიპი 4:

 

 • ღია ყავისფერი კანი
 • მუქი წაბლისფერი ან შავი თმა
 • მუქი ფერის თვალები
 • კანი ჯანმრთელია, ადვილად და ღრმად იღებს რუჯს, რუჯი მიყვება დიდხანს.