მელანომის რისკ-ფაქტორები

ქვემოთ მოცემულია  მელანომის რისკ-ფაქტორების ჩამონათვალი:

 

 • მრავლობითი ჩვეულებრივი  ან/და კლინიკურად ატიპიური მელანოციტური ნევუსი
 • დიდი ზომის კონგენიტალური(თანდაყოლილი) მელანოციტური ნევუსი
 • მელანომის, ან არამელანომური კანის კიბოს ანამნეზი
 • დიდი რაოდენობით მელანოციტური ან ატიპიური ხალის ან /და მელანომის ოჯახური ანამნეზი
 • სერიოზული, მტკივნეული და ბუშტოვანი დამწვრობა, განსაკუთრებით მიღებული ბავშვობის ასაკში
 • ინტენსიური ინსოლაცია
 • რუჯის მიღების შეუძლებლობა ან კანის I და II ფოტოტიპი
 • წითური ან ღია ფერის თმა, თვალის ღია ფერი, ჭორფლის წარმოქმნისკენ მიდრეკილება
 • იმუნოსუპრესია
 • სოლარიუმის და ულტრაიისფდრის ნათურების გამოყენება
 • ჩატარებული ფოტოქიმიოთერპია (PUVA)  როგორც მკურნალობის მეთოდი
 • ასაკის მატება