მელანომა

Select another type of skin cancer:

მელანომა საკმაოდ იშვიათი კანის კიბოა, თუმცა ყველაზე საშიშია.

 

melanoma 28
recognize icon
appear icon
evolution icon

აღწერილობა

 

მელანომა შესაძლოა შეგვხვდეს მუქი ლაქის სახით,რომლესაც ქვს არასწორი კიდეები და დროის განმავლობაში იცვლის ფერს, ან სწრაფად მზარდი ვარდისფერი ან წითელი მომცრო ბორცვის სახითაა.ერთი შეხედვით მელანომის დიაგნოატირება რთულია;ისინი ხშირად გვანან ხალებს.

ABCDE- რიგი საუკეთესოა მელანომის ამოსაცნობად სხეულზე:

 

  • არის ხალი ასიმეტრიული?
  • აქვს არასწორი, ან არათანაბარი საზღვრები?
  • შეიცვალა თუ არა ფერი?
  • არის დიამეტრი 6მმ-ზე მეტი?
  • შეიცვალა ფორმა, ზომა ან ევოლუცირებს დროთაგანმავლობაში?


ყველა ხალი მეტ ნაკლებად გავს ერთმანეთს. მათ აქვთ  ერთი და იგივე ფერი და ფორმა, თუ ახალი კერა ვითარდება და განსხვავებულია ყველა სხვა დანარჩენისგან, მაშინ იგი ბადებს ეჭვს. მას „უშნო ჭუკს“უწოდებენ. 

 

სიმპტომები, როგორიცაა ქავილი, ან სისხლდენა წარმოადგენს მალიგნირებული მელანომის განმასხვავებელ ნიშანს.

 

ყოველი ახალი წარმონაქმნის გაჩენა 40 წლის ზევით გადაცილებულ პირებში საეჭვოა და  საჭიროებს კონსულტაციას დერმატოლოგთან.
 

ლოკალიზაცია

 

მელანომა შესაძლოა განვითარდეს სხეულის ნებისმიერ ადგილზე, ის ყველაზე ხშირად გვხვდება მკერდზე და ფეხებზე. იგი შეიძლება განვითარდეს არადაზიანებულ კანზეც, თუმცა დაახლოებით 30%– ში იგი ვითრდება უკვე არსებულ ხალზე.

განვითარება

 

მელანომა სწრაფად იზრდება და ვრცელდება შინაგან ორგანოებში. ამის გამო საჭიროა მისი დაუყოვნებელი მკურნალობა, ხშირ შემთხვევაში ქირურგიული ექსციზია.

 

Gallery