Οι γενετικά καθορισμένοι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση μελανώματος, όπως π.χ. το ανοιχτόχρωμο δέρμα, ο μεγάλος αριθμός σπίλων (ελιές) καθώς και το οικογενειακό ιστορικό μελανώματος, δε μπορούν να τροποποιηθούν ή να εξαλειφθούν. Ωστόσο, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης μελανώματος ακολουθώντας τους παρακάτω απλούς κανόνες.

 

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic