Το σημαντικό αυτό έργο του Ευρωμελανώματος είναι εφικτό, χάρην της ευγενικής χορηγίας των παρακάτω φαρμακευτικών εταιρειών.