Έλεγχος και Αυτοεξέταση

Ο καρκίνος του δέρματος είναι δυνητικά ιάσιμος.

 

Είναι ο πιο εύκολος καρκινος στη θεραπεία, εάν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα. 

 

Ο ρόλος της αυτοεξέτασης στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος, είναι πολύ σημαντικός.

 

Ο καθένας οφείλει να γνωρίζει το δέρμα του και να είναι σε θέση να αυτο-εξετάζεται τακτικά. Εάν συνυπάρχουν και παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του δέρματος, θα πρέπει η αυτοεξεταση να γίνεται μια φορά το μήνα και η επίσκεψη στο δερματολόγο για παρακολούθηση, μια φορά το χρόνο.

 

Ο καρκίνος του δέρματος, αν εξελιχθεί - και δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα - μπορεί να οδηγήσει σε τοπική διήθηση, δυσμορφία ή ακόμα και στο θάνατο, ιδιαίτερα στην περίπτωση ορισμένων μελανωμάτων.

 

check your skin