Οι καμπάνιες μας

Κάθε χρόνο, διοργανώνουμε μία καινούρια εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος. Οι καμπάνιες αυτές δε διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, το κεντρικό, όμως, μήνυμα παραμένει το ίδιο: Ο καρκίνος του δέρματος είναι ορατός και η πρώιμη ανίχνευσή του οδηγεί σε επιτυχή αντιμετώπισή του.

 

Οι ενέργειές μας περιλαμβάνουν τη διανομή αφισών και ενημερωτικών φυλλαδίων, μία συνέντευξη τύπου, ειδικές εκδηλώσεις και δωρεάν εξέταση για το κοινό.

 

Παρακαλώ πατήστε στα παρακάτω link για να δείτε συνοπτικά τις πρόσφατες καμπάνιες μας.