Καλοήθεις βλάβες του δέρματος

Παρακάτω, παρατίθενται εικόνες και περιγραφή των πιο κοινών καλοήθων βλαβών του δέρματος. Αυτές οι βλάβες, σπανίως, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας, όμως πρέπει να ελέγχονται για τυχόν μη ειδικές αλλαγές της εμφάνισής τους.