Odrasla osoba

Ne možete uticati na genetski predodređene faktore rizika za melanoma, kao što je svetao ten, brojni mladeži ili pojava melanoma kod članova porodice. Međutim, rizik od razvoja melanoma može da se značajno umanji ukoliko se prate navedena osnovna pravila.

exposure
sunscreen
shade
clothes
cosmetic