Naši ljudi

Evropski predsedavajući

 

Na evropskom nivou, Euromelanoma-om presedava predsedavajući koji se bira na svakih 5 godina od strane skupa predstavnika iz zemalja učesnica.

veronique marmol

2014-2019

Véronique del Marmol

(Belgija) 

 

veronique marmol

2009-2014

Véronique del Marmol

(Belgija) 

 

andreas katsambas

2005-2009

Andreas Katsambas

(Grčka)

 

thomas maselis

2000-2005

Thomas Maselis

(Belgija)

 

Grupa održava godišnji sastanak jedan dan pre Kongresa Evropske Akademije za  Dermatologiju i Venereologiju (European Academy of Dermatology & Venerology - EADV).

 

Zemlja predsedavajućih

Predsedavajući

Prva euromelanoma kampanja