Sponzori i podrška

Rad Euromelanoma je bio omogućen ljubaznom podrškom zdravstvene industrije.

 

At a European level, we are sponsored by:

 

Sve Euromelanom kampanje kao i internet prezentacija su samostalno razvijene od strane Euromelanoma i ne predstavljaju odgovornost naših sponzora.