Verovatno nije ništa

Ovo je kratak video od Euromelanoma o potrebi provere sumnjivih mladeža. Da, „verovatno nije ništa“, ali je uvek najbolje da ga pregleda lekar ili dermatolog.